CZAUDERNA PIOTR


Piotr Czauderna

Radni Rady Miasta Gdańska 2014 – 2018


 

Piotr Czauderna urodził się 11 sierpnia 1962 r. w Gdańsku. Ojciec Józef był lekarzem ginekologiem podobnie jak dziadek Piotr. Matka Anna, z domu Gardzilewicz, jest pediatrą.

Siostra Joanna urodziła się w 1964 r.

Ożenił się z Violettą, z domu Gawinkowską. Ma dwie córki – Martę i Maję oraz syna Jana.

Od 1968 do 1974 r. uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 68 im. Lucjana Szenwalda (obecnie Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza) w Gdańsku. W latach 1974–1976 uczył się w Szkole Podstawowej nr 35. Od 1976 do 1980 r. kształcił się w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Giuseppe di Vittorio (obecnie im. Krzysztofa Kolbergera). Po maturze podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). W 1994 r. uzyskał w tej uczelni stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Udział postępowania chirurgicznego w kompleksowym leczeniu wybranych guzów litych u dzieci”, a w 2004 r. nadano mu stopień doktora habilitowanego. Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł „Choroba wenookluzyjna wątroby w przebiegu leczenia nerczaka płodowego – badania kliniczne i doświadczalne”. W roku 2014 uzyskał tytuł Master of Business and Administration, skończywszy studia podyplomowe organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów oraz Uniwersytet Aix-en-Provence w programie MBA. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

W okresie od 1986 do 2002 r. pracował w Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku, początkowo jako asystent, a następnie adiunkt.

Odbył liczne staże w klinikach chirurgii dziecięcej w Stanach Zjednoczonych, m.in.: Baylor College of Medicine w Houston (1991), UCLA School of Medicine w Los Angeles, John Hopkins Medical School w Baltimore czy Stanford University. Praktykował również w Medizinische Hochschule w Hanowerze (1992), Klinice Ortopedii Akademickiego Szpitala Klinicznego (AKH) w Wiedniu (1996), Royal Hospital for Sick Children w Edynburgu (1999) oraz Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpitala Helios w Berlinie. W latach 2002–2004 był konsultantem chirurgii dziecięcej, a następnie pełniącym obowiązki ordynatora specjalności zabiegowych w szpitalu w Rijadzie, w Arabii Saudyjskiej. Od 2004 r. pełni funkcję kierownika Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2008–2009 był pełnomocnikiem rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ds. budowy nowego szpitala uniwersyteckiego – Centrum Medycyny Inwazyjnej.

W okresie od 2006 do 2012 r. dwukrotnie sprawował obowiązki przewodniczącego Międzynarodowej Grupy ds. Strategii Leczenia Guzów Wątroby u Dzieci (SIOPEL). W latach 2012–2014 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Od 2015 r. jest koordynatorem Sekcji Ochrony Zdrowia przy Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W 2016 r. wybrany został na prezesa Sekcji Chirurgii Dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Jest czynnym członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Pediatrycznej (SIOP), Międzynarodowego Towarzystwa Pediatrycznej Chirurgii Onkologicznej (IPSO), Europejskiego Towarzystwa Pediatrycznej Chirurgii Endoskopowej (ESPES), Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej (EUPSA), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. W latach 2014–2016 był organizatorem koncertów charytatywnych z udziałem gwiazd światowej sceny operowej w ramach serii Muzyka Czyni Cuda.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 prac naukowych opublikowanych w czasopismach medycznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

W roku 2014 jako bezpartyjny kandydat startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 2 – Śródmieście, Chełm, Ujeścisko – Łostowice wybrany został na radnego miasta Gdańska siódmej kadencji. W czasie jej trwania był członkiem stałych komisji Rady Miasta Gdańska: Komisji Kultury i Turystyki oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia.

Był nagradzany i odznaczany, w tym jako najlepszy student – Primus Inter Pares (1986). Wielokrotnie otrzymywał nagrodę rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Został uhonorowany nagrodą zbiorową Ministerstwa Zdrowia oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.


→ Powrót do litery C.