GORCZYŃSKI KAZIMIERZ


Kazimierz Gorczyński

Radni Rady Miasta Gdańska 1994 – 1998


 

Kazimierz Gorczyński urodził się 18 lutego 1928 r. Zmarł 18 maja 2010 r. Został pochowany na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Był ekonomistą, specjalistą w dziedzinie finansów. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał 1 stycznia 1989 r. na Wydziale Ekonomii Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł: „System powiązań z budżetem i wewnętrzna redystrybucja środków finansowych przedsiębiorstw państwowych w polskiej reformie gospodarczej”.

Zatrudniony był jako: profesor UG na Wydziale Zarządzania w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw, profesor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni na Wydziale Zarządzania w Katedrze Finansów i Rachunkowości oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Katedrze Finansów i Rachunkowości, kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG, prorektor WSAiB. Był promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich.

W latach 1994–1998 był radnym miasta Gdańska z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Należał do Komisji Budżetowej.

→ Powrót do litery G.