HALCEWICZ-PLESKACZEWSKI ZDZISŁAW


Zdzisław Halcewicz-Pleskaczewski

Radni Rady Miasta Gdańska 1990 – 1994


 

Zdzisław Halcewicz-Pleskaczewski urodził się 30 września 1922 r. w Wilnie. Zmarł 3 września 1993 r. w Gdańsku.

Od 1941 do 1944 r., po ukończeniu Liceum Matematyczno-Fizycznego, pełnił funkcję kierownika komórki legalizacyjnej Armii Krajowej w Wilnie. We wrześniu 1945 r. został zatrzymany przez NKWD i wywieziony w głąb ZSSR. W latach 1945–1950 pracował jako elektromonter w samochodowym zakładzie remontowym w Republice Komi leżącej po zachodniej stronie gór Ural, na północnym zachodzie Niziny Wschodnioeuropejskiej w północno-wschodniej części Rosji. Od 1951 do 1956 r. był elektrykiem, brygadzistą w kopalni złota w Magadanie na Kołymie, w azjatyckiej części Rosji, gdzie w styczniu średnia temperatura oscyluje wokół – 40 stopni Celsiusza. W czerwcu 1956 r. powrócił do Polski i podjął pracę w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych w Gdańsku. Od 1956 r. do 1962 r. pełnił funkcję asystenta technicznego w Zakładzie Fizyki gdańskiej Akademii Medycznej.

W 1962 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej.

W latach 1962–1981 pracował jako starszy projektant w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych nr 1 w Gdańsku, które w 1971 r. zostało przekształcone w Centrum Techniki Okrętowej (CTO). Od sierpnia 1978 r. do lipca 1980 r. przebywał na kontrakcie w Algierii.

W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w CTO, był członkiem Komitetu Strajkowego (KS), delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, następnie członkiem Komisji Zakładowej (KZ) oraz przewodniczącym Komisji Socjalno-Bytowej i Płac przy KZ.

14–19 grudnia 1981 r. był – m.in. z Andrzejem Ostrowskim i Leszkiem Koniecznym – współorganizatorem strajku w CTO, członkiem KS odpowiedzialnym za zapewnienie wyżywienia. 31 grudnia 1981 r. przeszedł na emeryturę. 11 lutego 1982 r. w związku z organizowaniem strajku w CTO był aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Został zwolniony 16 marca 1982 r. po umorzeniu śledztwa. Od 1982 r. do 1988 r. był współorganizatorem, wraz z innymi członkami KZ CTO, druku i kolportażu podziemnego pisma „Nasz Czas”. Należał do grupy współpracującej z Regionalną Komisją Koordynacyjną „Solidarność” w Gdańsku. Utrzymywał kontakt z Bogdanem Borusewiczem, m.in. przy druku regionalnego pisma „Solidarność”, konstruowaniu sprzętu niezbędnego do sitodruku, robieniu kolców do przebijania opon pojazdów milicyjnych podczas planowanych manifestacji. Współpracowali także przy emisji audycji Radia „Solidarność” Gdańsk.

Od 1990 do 1994 r. z ramienia Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Nowym Porcie został radnym miasta Gdańska. W tym czasie był członkiem Komisji Dyscyplinarnej II instancji, należał do Komisji Stałej Rady Miasta Gdańska.
→ Powrót do litery H.