KOŚCIELAK ZDZISŁAW


Zdzisław Kościelak

Radni Rady Miasta Gdańska 1994-1998

Radni Rady Miasta Gdańska 2006-2010


Zdzisław Kościelak urodził się 7 lipca 1957 r. w Gdańsku. Ojciec Wacław (ur. 1921, zm. 1971) pochodził z Inowrocławia; był z zawodu technikiem-elektrykiem, pracował w Polskich Kolejach Państwowych; od 1951 r. był dyspozytorem sieci i zasilania pociągów SKM w Gdyni-Chyloni. Matka Eryka (ur. 1929, zm. 2006), z domu Lampkowska, pochodziła ze Starogardu Gdańskiego; była nauczycielką w szkołach podstawowych. Rodzice w 1953 r. zamieszkali w Gdańsku-Wrzeszczu.

Ma dwoje rodzeństwa: Danutę (ur. 1953), która jest nauczycielką, oraz Sławomira (ur. 1962) – historyka, profesora Uniwersytetu Gdańskiego.

Naukę rozpoczął w 1964 r. w Szkole Podstawowej nr 33 w Gdańsku. Od roku 1966 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdańsku-Wrzeszczu. W latach 1972–1976 uczył się w X Liceum Ogólnokształcącym w tej samej dzielnicy. Po maturze podjął studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej, które uwieńczył w 1982 r. uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w specjalności technologia drewna. Uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych otrzymał po ukończeniu w latach 1978–1980 Studium Pedagogicznego w zakresie szkolnictwa zawodowego. W roku 1982, w czasie służby wojskowej, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Braniewie, uzyskując specjalność mechanika czołgowego. W 1986 r. zdobył kwalifikacje instruktora muzycznego potwierdzone przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W 1981 r. rozpoczął pracę zawodową jako technolog urządzeń klimatyzacyjnych w gdyńskich zakładach Klimor. Pracował tam, z przerwą na roczną służbę wojskową, do 1984 r. W latach 1983–1990 sprawował obowiązki instruktora muzycznego oraz inspektora ds. społeczno-wychowawczych w Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Zaspa. W 1984 r. był zatrudniony jako projektant w gdańskiej filii przedsiębiorstwa Orgpost. W okresie od 1985 do 1986 r. piastował stanowisko zastępcy prezesa ds. organizacyjnych w Spółdzielni Pracy POLAMCO w Gdańsku. W latach 1986–1990 pracował jako nauczyciel wychowania technicznego w II Liceum Ogólnokształcącym im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku-Wrzeszczu. Od 1989 r. jest dyrektorem firmy Lucullus Sp. z o.o. w Gdańsku.

W latach 1969–1972 pełnił funkcje zastępowego i przybocznego w Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1976 do 1990 r. oddawał się swojej pasji – muzyce rockowej. Był basistą, wokalistą, kompozytorem i autorem tekstów w zespołach: The Bald Cocks, Coxi, Riff i Profesor Nossoff. Występował z nimi na koncertach klubowych oraz imprezach plenerowych na Pomorzu, w Trójmieście, Warszawie i innych miastach Polski, dokonywał też nagrań dla Polskiego Radia Gdańsk. W latach 1986–1988 był członkiem sekcji muzycznej Gdańskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Ster”. W 1989 r. jako solista (gitarzysta i wokalista) zdobył trzecią nagrodę na Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Krakowie. W tym samym roku wystąpił także na Ogólnopolskim Turystycznym Przeglądzie Piosenki Studenckiej „Bazuna” w Gdańsku. W okresie od 1983 do 1990 r. jako instruktor muzyczny w Domu Kultury na Zaspie był animatorem amatorskiego ruchu muzycznego – m.in. pomysłodawcą, współorganizatorem oraz jurorem pięciu edycji (1986–1990) przeglądu zespołów amatorskich „Rock na Zaspie”.

W 1988 r. zadebiutował jako publicysta w podziemnej „Polityce Polskiej”. W latach 1989–1991 publikował na łamach tygodnika „Młoda Polska”. W 1991 r. napisał cykl felietonów wydanych w „Dzienniku Bałtyckim”, a w latach 1994–2016 w miesięczniku „Na Rozstajach”. Od 1992 r. jego artykuły ukazują się w tygodniku „Najwyższy Czas!”. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych – zbioru felietonów „Refleksje z przedsionka” (Gdańsk 1996), „Tuczno – szkice z dziejów kujawskiej wsi” (we współautorstwie ze Sławomirem Kościelakiem; Gdańsk 2002), „Dzieło Opatrzności – XXV lat Parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie” (Gdańsk 2004) – a także artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Dzieje Najnowsze” i „Ziemia Kujawska”) oraz popularnonaukowych („Focus Historia”, „30 Dni”). Opracował około 60 haseł w „Encyklopedii Gdańska”. Był redaktorem i wydawcą książek Janusza Korwin-Mikkego (J. Korwin-Mikke, „Rząd rżnie głupa! Czyli mowy sejmowe”, Gdańsk 1993; J. Korwin-Mikke, „U progu wolności”, Gdańsk 1995; J. Korwin-Mikke, „Ekonomikka”, Rzeszów–Rybnik 2001) oraz Stanisława Michalkiewicza (S. Michalkiewicz, „Choroba czerwonych oczu”, Gdańsk 1998).

Od 1989 do 1991 r. był członkiem Junior Chamber International. W okresie od 1999 do 2005 r. pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Obrony Polskich Użytkowników Dróg. Od 2011 r. jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Moja Wspólnota.

Od 1981 r. należał do organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” Klimor Gdynia. W stanie wojennym zajmował się kolportażem prasy podziemnej. W roku 1982 współredagował podziemny „Biuletyn Informacyjny «Ząb»”. W latach 1988–1990 należał do Gdańskiego Towarzystwa Politycznego Młoda Polska. W okresie od 1990 do 2010 r. był członkiem Unii Polityki Realnej, od 1991 do 1994 r. sekretarzem jej Oddziału Gdańskiego. W latach 1999–2001 sprawował obowiązki sekretarza i rzecznika prasowego Okręgu Pomorskiego UPR, a w roku 2001 jego prezesa. Od 2011 do 2015 r. należał do Kongresu Nowej Prawicy, pełniąc funkcję wiceprezesa Okręgu Pomorskiego tej partii.

W 1994 r. z listy wyborczej UPR kandydował do Rady Miasta Gdańska. Wybrany został na radnego drugiej kadencji. W jej czasie był przewodniczącym Klubu Radnych UPR. Pracował też jako członek stałych komisji Rady Miasta: Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej (do marca 1995). Był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Strategii Rozwoju Miasta. Wybrany został również na delegata Gdańska do Sejmiku Województwa Gdańskiego.

W 2006 r. kandydował do Rady Miasta Gdańska z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 5 – Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie. Został ponownie wybrany na radnego (piąta kadencja). Był wówczas członkiem Komisji Samorządu i Ładu Publicznego oraz Komisji Kultury i Sportu, z ramienia której zasiadał w latach 2008–2010 w kapitule Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska.
→ Powrót do litery K.