MACHCZYŃSKI WŁODZIMIERZ


Włodzimierz Machczyński

Radni Rady Miasta Gdańska 1994 – 1998


 

Włodzimierz Machczyński urodził się 28 lipca 1948 r. w Warszawie. Ojciec Jan był nauczycielem, który w czasie II wojny światowej jako oficer Wojska Polskiego uczestniczył w walkach w rejonie Warszawy, po czym trafił do Oflagu VII A w Murnau; po wojnie został przedsiębiorcą. Matka Irena, z domu Krotkiewska, zajmowała się gospodarstwem domowym.

Ma dwoje rodzeństwa – brata Mariusza (ur. 1939) i siostrę Ewę (ur. 1956).

Jest ojcem Marii (ur. 1981), Agaty (ur. 1982) oraz Jana (ur. 1984)

W 1962 r. ukończył w Warszawie Szkołę Podstawową nr 1, a następnie, w 1968 r. – LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego. Dyplom ukończenia Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa uzyskał w 1976 r.

Karierę zawodową rozpoczął jako technik w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej; był tam zatrudniony w latach 1972–1973. Od 1973 do 1977 r. pełnił funkcję asystenta w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Transprojekt w Warszawie. W latach 1976–1977 w tym samym mieście pracował jako inżynier w Instytucie Badawczym. W okresie od 1977 do 1979 r. był inżynierem nadzoru w Ministerstwie Komunikacji w Libii, w Trypolisie. Od 1980 do 1981 r. zasiadał na stanowisku kierownika ds. inwestycji w Rzemieślniczym Domu Towarowym w Gdańsku. Następnie, jako zastępca głównego technologa w przedsiębiorstwie Dromex zajmował się budową autostrad w Iraku (1981–1983). W okresie od 1984 do 1986 r. pełnił funkcję kierownika wytwórni w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych, a w roku 1986 w firmie Polimex-Cekop sprawował obowiązki dyrektora kontraktu odpowiedzialnego za budowę dróg i ulic w Libii. W latach 1987–1991 prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od 1991 do 1992 r. zasiadał na stanowisku sekretarza miasta w Urzędzie Miasta Sopotu. Następnie, od 1992 do 1996 r. był zarządcą komisarycznym w przedsiębiorstwie Transbud Gdańsk. W latach 1996–2014 pracował w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku – do 1998 r. jako dyrektor ds. inwestycji, następnie do 2010 r. prezes Zarządu, a do 2014 r. dyrektor. Od 2011 r. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Hipodromu Sopot.

W latach 1999–2002 r. sprawował obowiązki prezydenta Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Od 2000 do 2004 r. był ekspertem w Sejmowej Komisji Transportu, a od 2000 do 2003 r. przewodniczył Komisji Prywatyzacji Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W roku 2001 był członkiem zespołu do spraw restrukturyzacji przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Warszawa oraz członkiem założycielem Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Należy do Business Center Club od 2002 r. W 2004 r. pełnił funkcję prezesa sportowego klubu rugby Ogniwo Sopot, a także był członkiem Europejskiej Komisji Dróg i Środowiska w Brukseli. W latach 2008–2012 należał Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Od 2009 do 2012 r. był członkiem Rady Nadzorczej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W okresie od 2010 do 2012 r. piastował stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trąbki Wielkie.

W 1994 r. wstąpił do Partii Konserwatywnej. Do 2001 r. był członkiem Rady Politycznej Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Od 2001 r. jest bezpartyjny.

W 1994 r. z ramienia PK wybrany został na radnego miasta Gdańska drugiej kadencji. W jej czasie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska oraz był członkiem Komisji Dyscyplinarnej II instancji.

Uhonorowany był w 2001 r. statuetką Homo Popularis w plebiscycie „Gazety Wieczór Pomorze” na najpopularniejszego Pomorzanina. W 2002 r. został laureatem w plebiscycie „Magazynu Pomorskiego” – zdobył statuetkę Orła Pomorskiego. W XIX edycji konkursu „Lider Polskiego Biznesu” był wyróżniony nagrodą Business Leader Business Centre Club (2009). Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony w 2004 r.


→ Powrót do litery M.