MĘKAL TADEUSZ


Tadeusz Mękal

Radni Rady Miasta Gdańska 2002-2006


 

Tadeusz Mękal urodził się 20 września 1957 r. w Gdańsku. Ojciec Józef miał stopień naukowy doktora inżyniera; był rolnikiem. Matka Zofia, z domu Małyszczycka, była ekonomistką. Siostra Joanna urodziła się w 1960 r.

W 1994 r. ożenił się z Renatą, z domu Szałucką.

W roku 1972 ukończył w Gdańsku Szkołę Podstawową nr 72 im. Majora Henryka Sucharskiego, a w 1976 r. VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu. W 1978 r. zdobył tytuł zawodowy technika urządzeń sanitarnych w Policealnym Studium Zawodowym w Gdańsku. Następnie, w 1984 r. uzyskał tytuł inżyniera środowiska na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, a w 2001 r. – magistra ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w 1978 r. w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, gdzie do 1990 r. pracował jako zastępca kierownika Działu Przygotowywania Inwestycji. Od 1987 do 1990 r. był inspektorem do spraw przygotowania budowy budynku mieszkalnego przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku. W latach 1990–1991 należał do Zarządu Miasta Gdańska. Następnie, od 1992 do 1996 r. pełnił rolę pełnomocnika Zarządu Miasta Gdyni do spraw inwestycji. W okresie od 1996 do 1998 r. piastował urząd zastępcy naczelnika Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta Gdyni. W roku 1998 pracował na stanowisku dyrektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W latach 1999–2001 był doradcą wojewody pomorskiego Tomasza Sowińskiego. Następnie sprawował funkcję inspektora w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku (2002–2007). Od 2007 do 2011 r. w tym samym mieście był pełnomocnikiem Zarządu Towarzystwa Inwestycyjnego Investing SA. Od 3 października 2011 r. jest prezesem Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. w Gdańsku.

W latach 1999–2000 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Tczewie. Od roku 2001 do 2007 należał do Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gdańsku. W latach 2003–2007 pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Gdańsku. W tym samym czasie był członkiem Rady Społecznej przy Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie, a także członkiem Rady Społecznej przy Wojewódzkim Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku. W okresie od 2007 do 2009 r. należał do Rady Nadzorczej TKW Sp. z o.o. w Gdańsku. Od 2007 do 2011 r. był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. w Gdańsku.

Był fundatorem oraz wiceprezesem powstałej w 2003 r. Fundacji „Pomóż Sobie i Innym”. Pełnił obowiązki prezydenta Klubu „Ognisko” i Klubu „Gdańsk Centrum” należących do Kiwanis International – światowej organizacji pomagającej dzieciom.

Od września 1980 do 1990 r. był członkiem zakładowego NSZZ „Solidarność”. W latach 1991–1992 należał do Koalicji Republikańskiej. Następnie, po przekształceniach KR, został członkiem Partii Konserwatywnej (1992–1997), Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1997–2001) i Platformy Obywatelskiej (od 2001).

W 1990 r. startował w wyborach do Rady Miasta Gdańska z listy Porozumienia Komitetów Obywatelskich „Solidarność” Stogi–Sobieszewo–Krakowiec. Wybrany został na radnego pierwszej kadencji. W jej czasie pełnił różne funkcje w stałych komisjach Rady: członka, a następnie wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Samorządu Miasta, członka Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego. W latach 1993–1994 sprawował obowiązki wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Uczestniczył w opracowywaniu statutu miasta, a także uchwał dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych Gdańska. W czasie głosowania nad uchwałami dotyczącymi jednostek pomocniczych, aby zachować kworum, zamknął drzwi w obawie przed przedwczesnym opuszczeniem przez członków Rady sali obrad. W ten sposób doprowadził do przegłosowania uchwał.

W wyborach samorządowych w 1994 r. kandydował do Rady Miasta Gdańska z listy wyborczej Partii Konserwatywnej będącej w koalicji z Unią Wolności. Wybrany został na radnego drugiej kadencji. Pełnił dalej rolę przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego (nieprzerwanie przez 12 lat) oraz Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Był członkiem Komisji ds. Samorządu i Ładu Publicznego. Powołany został także do Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. W latach 1996–1998 był delegatem do Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W roku 1998 startował w wyborach z listy wyborczej Akcji Wyborczej Solidarność i wybrany został na kolejną kadencję Rady Miasta Gdańska. Został członkiem Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska do spraw handlu, rzemiosła i usług. Sprawował obowiązki przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego oraz Rady Programowej do spraw Polityki Mieszkaniowej Gdańska. Obie funkcje pełnił do 2006 r.

W wyborach samorządowych w 2002 r. kandydował z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 1 – Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Stogi (z Przeróbką), Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św.Wojciech-Lipce. Wybrany został na radnego czwartej kadencji Rady Miasta Gdańska. Oprócz pełnienia funkcji w stałych komisjach Rady był również członkiem Komisji Doraźnej do prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym Gdańska oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2003–2010).

Odznaczony został: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (1996), Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (2001) oraz Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (1999).→ Powrót do litery M.