ROWIŃSKI HENRYK


Henryk Rowiński

Radni Rady Miasta Gdańska 1990 – 1994

Radni Rady Miasta Gdańska 1994 – 1998


 

Henryk Rowiński urodził się 9 kwietnia 1949 r. w Gdańsku. Ojciec Antoni miał pochodzenie robotnicze, był z zawodu bednarzem. Matka Regina, z domu Helińska, zajmowała się gospodarstwem domowym.

Ma trzech braci – Wiesława (ur. 1945), Jerzego (ur. 1951) i Romana (ur. 1954).

W 1970 r. związał się z Krystyną Derdą, z wykształcenia technikiem ekonomistą. Ich dzieci Andrzej (ur. 1972) oraz Anna (ur. 1979) prowadzą własną działalność gospodarczą.

W roku 1968 ukończył Technikum Łączności w Gdańsku. Zaraz po maturze rozpoczął pracę w gdańskim przedsiębiorstwie Telkom. Od listopada 1968 r. do października 1970 r. pełnił zasadniczą służbę wojskową w I Pułku Budownictwa Łączności w Zgierzu.

Od 1971 r. aż do końca swojej kariery zawodowej pracował w Zespole Elektrociepłowni Wybrzeże (ZEcW). Na emeryturę przeszedł w 2004 r.

Był bezpartyjny. Od 1980 r. do rozpoczęcia emerytury należał do NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w demonstracji gdańskiej w marcu 1968 r. oraz gdyńskiej – w grudniu 1970 r. W sierpniu 1980 r. sprawował obowiązki przewodniczącego Komitetu Strajkowego w ZEcW. Był jednym z założycieli i przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Gdańsku-Brzeźnie (1989). W latach 1980–1988 pełnił funkcję ławnika w sądzie rodzinnym w Gdańsku oraz sądzie pracy w Gdyni.

Jako przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” został wybrany na radnego miasta Gdańska pierwszej kadencji (1990–1994). Na drugą kadencję (1994–1998) był wybrany z listy organizacji samorządowej „Nasz Gdańsk”. W czasie pełnienia funkcji radnego był m.in. zastępcą przewodniczącego Komisji Ochrony Praw Obywatelskich oraz członkiem stałych komisji Rady Miasta Gdańska: Komisji Funkcjonowania Miasta, Komisji Ochrony Praw Obywatelskich, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Należał również do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

W 1983 r. został uhonorowany odznaczeniem resortowym – Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Energetyki”, w 1992 r. otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony dla Energetyki”. W 2004 r. Zarząd Elektrociepłowni Wybrzeże SA przyznał mu Odznakę Honorową „Zasłużony dla Elektrociepłowni Wybrzeże SA”.

Od 1971 r. należał do Gdańskiego Klubu Morskiego przy PTTK w Gdańsku jako instruktor żeglarstwa. Obecnie nadal realizuje swoje pasje w klubie Portowiec, pływając na jachcie „Portowiec III”.
→ Powrót do litery R.