SIELATYCKI GRZEGORZ


Grzegorz Sielatycki

Radni Rady Miasta Gdańska 2002-2006


 

Grzegorz Sielatycki urodził się 12 września 1980 r. w Olsztynie. Ojciec Henryk pochodzi z rodziny o korzeniach warmińskich i kresowych; pracował jako murarz, obecnie jest na rencie. Matka Danuta, z domu Niewińska, pochodzi z Podlasia, z rodziny rolniczej; pracowała jako technolog żywienia.

Ma siostrę Monikę (ur. 1985).

Związek małżeński z Agatą, z domu Dominiak, zawarł w 2008 r.

W 2013 r. zdobył tytuł licencjata w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku politologia – specjalność dziennikarstwo i public relations. W 2016 r. ukończył kierunek zarządzanie – specjalność marketing i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, uzyskując tytuł magistra.

Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. jako dyrektor biura poselskiego Gertrudy Szumskiej (Liga Polskich Rodzin), w którym pracował do października 2002 r. Od lutego 2007 r. do sierpnia 2008 r. był zatrudniony w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia SA, najpierw jako referent, na końcu jako specjalista ds. public relations. W okresie od października do grudnia 2008 r. pełnił funkcję specjalisty ds. public relations w Wyższej Szkole Bankowej, gdzie został zatrudniony przez Centrum Zastosowań i Analiz Marketingowych Norte Sp. z o.o. Od kwietnia 2009 r. był związany z Telewizją Polską SA Oddział Gdańsk. Początkowo pracował w sekcji reklamy, promocji i marketingu, obecnie jest głównym specjalistą w Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym.

W latach 1998–2001 należał do Stronnictwa Narodowego, a w 2001–2006 do Ligi Polskich Rodzin, w której pełnił funkcję rzecznika prasowego oraz prezesa koła gdańskiego. Następnie, od 1997 do 2009 r. był członkiem stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska, w którym należał do Rady Naczelnej oraz pełnił funkcję prezesa Okręgu Pomorskiego.

W okresie od września 2008 r. do czerwca 2009 r. pełnił obowiązki członka Rady Programowej gdańskiego oddziału Telewizji Polskiej SA.

Był radnym miasta Gdańska czwartej kadencji (2002–2006) z ramienia LPR. Pracował jako członek Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej. Podczas pełnienia funkcji radnego zajmował się w szczególności przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wprowadzaniem w Gdańsku elementów polityki prorodzinnej, czyli „becikowego”. W obu przypadkach przygotowywał uchwały w imieniu klubu radnych LPR.

Interesuje się muzyką współczesną oraz historią.
→ Powrót do litery S.