SIKORA STANISŁAW


Stanisław Sikora

Radni Rady Miasta Gdańska 2006 – 2010


 

Stanisław Sikora urodził się 3 czerwca 1958 r. w Gdańsku. Ojciec Eugeniusz pochodził z Warszawy, z rodziny o tradycjach powstańczych. Był ułanem w I Pułku Ułanów Krechowieckich, walczył w kampanii wrześniowej. Jako jeniec był więziony w stalagu pod Królewcem, z którego dwukrotnie próbował uciekać; został zwolniony z powodów zdrowotnych. Po powrocie do Warszawy walczył w Powstaniu Warszawskim. Na Pomorze przyjechał wraz z rodziną po zakończeniu wojny. W Gdańsku mieszka od 1946 r. Pracował tu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Matka Anna, z domu Sikora, pochodziła z Kaszub. Pracowała w gastronomii jako szefowa kuchni.

Związek małżeński z Ireną, z domu Hubert, zawarł w 1984 r. Mają córkę Katarzynę (ur. 1985).

Jest absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. W roku 1977 rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, co było wyrazem jego zainteresowań literaturą piękną. Studiował również historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2004 r. został absolwentem politologii na Wydziale Nauk Społecznych UG w specjalizacji przemiany cywilizacyjne. Na Uniwersytecie Warszawskim studiował zarządzanie. W 2006 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych UMK, a w 2016 r. – z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Pracę zawodową rozpoczął w latach 80. Wcześniej niejednokrotnie wyjeżdżał z kraju w celach zarobkowych. W latach 1990–2000 prowadził własną działalność gospodarczą. Jego praca zawodowa wiąże się z branżą turystyczną: od 1985 r. był przewodnikiem miejskim i terenowym, od 1987 r. pilotem wycieczek, od 1995 r. instruktorem przewodnictwa. W 2015 r. ukończył kurs Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (WFTGA), uzyskując status narodowego trenera przewodnictwa. Od roku 2016 ma także uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Polski PTTK.

Członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest od 1978 r. W strukturach tej organizacji funkcjonuje od 1991 r., początkowo jako sekretarz, następnie od 1996 r. – prezes Koła Przewodników im. Franciszka Mamuszki. Od 1994 r. jest w składzie Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTK. W latach 2008–2016 był członkiem Zarządu Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, organizacji zrzeszającej stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe. Od 2002 r. działa w strukturach Gdańskiej Organizacji Turystycznej, początkowo jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a obecnie (od 2013 r.) jako członek Rady Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

Piątą kadencję jest członkiem Zarządu Głównego PTTK, którego wiceprezesem był w latach 2009–2017.

Jest autorem publikacji turystyczno-krajoznawczych, m.in. przewodników po Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz województwie pomorskim. Był uczestnikiem i współautorem ponad 100 radiowych i kilkunastu telewizyjnych audycji o Gdańsku. Występował jako prelegent na konferencjach turystycznych. Był również pomysłodawcą i współorganizatorem dwóch Międzynarodowych Sejmików Przewodnickich, które odbyły się w Sopocie (2007, 2011).

Organizował wiele imprez turystycznych, spacerów po mieście, konkursów wiedzy o Gdańsku. Był organizatorem, wykładowcą i kierownikiem kursów dla kandydatów na przewodników turystycznych po Gdańsku, Gdyni, Sopocie i województwie pomorskim.

Do Platformy Obywatelskiej należy od 2004 r.

Był radnym miasta Gdańska piątej kadencji (2006–2010). Został powołany do Rady 27 sierpnia 2009 r. w związku z odejściem posłanki Agnieszki Pomaskiej. Pracował jako członek Komisji Turystyki i Promocji Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia. Przedmiotem jego działań były sprawy związane z turystyką, promocją Gdańska, infrastrukturą i branżą turystyczną oraz ochroną zdrowia.

W 1998 i 2004 r. wyróżniony został odznaką honorową „Za Zasługi dla Turystyki”. Otrzymał Medal 1000-lecie Gdańska (1997), Medal Samorządu Miejskiego (2001), Brązowy Krzyż Zasługi (2001) oraz Złoty Krzyż Zasługi (2009). W 2014 r. uhonorowany był Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Do jego zainteresowań, prócz zgłębiania dziejów Gdańska i Pomorza, należy literatura piękna, polska i obca, a ulubionymi pisarzami są Jarosław Iwaszkiewicz i William H. Faulkner. Z poetów ceni sobie Adama Asnyka, Bolesława Leśmiana i Fryderyka Schillera. Jest wielkim miłośnikiem Napoleona. Zbiera figurki żołnierzy, ma ich ponad tysiąc. Jest fanem zespołu The Rolling Stones. Lubi zwierzęta. Jeździ konno i na rowerze.


→ Powrót do litery S.