SZERSZEŃSKI JERZY


Jerzy Szerszeński

Radni Rady Miasta Gdańska 1990 – 1994


 

Jerzy Szerszeński urodził się 5 stycznia 1938 r. w Grędzicach, w powiecie ciechanowskim. Ojciec Antoni miał pochodzenie robotnicze; do 1948 r. był przedsiębiorcą, później pracował jako rzemieślnik. Matka Jadwiga, z domu Soplińska, miała pochodzenie chłopskie. Była ekspedientką, operatorem maszyn pakujących.

Ma trzech braci: Andrzeja (ur. 1932), Henryka (ur. 1943) oraz Jana (ur. 1951).

Związek małżeński zawarł w 1963 r. z Alicją, z domu Więsław. Mają syna Macieja (ur. 1964).

W 1962 r. ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

W swej długoletniej działalności politycznej należał do Zrzeszenia Studentów Polskich, Centralnej Rady Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Komitetu Obywatelskiego Oliwa VII Dwór, Unii Demokratycznej oraz Unii Wolności.

W latach 1962–1963 pracował jako specjalista w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich w Gdańsku. W okresie od 1964 do 1969 r. pełnił funkcję wiceprezesa ds. produkcji w tutejszej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Następnie, w latach 1970–1973 zasiadał na stanowisku kierownika Ośrodka Organizacji i Normowania Pracy w Fabryce Urządzeń i Aparatury Mleczarskiej w Pruszczu Gdańskim. Od 1974 do 1976 r. sprawował obowiązki kierownika Gdańskiego Ośrodka Organizacji Pracy w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich. Następnie, w latach 1976–1990 był kierownikiem gdańskiego oddziału Zakładu Informatyki Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich, a od 1996 r. szefem utrzymania ruchu i inwestycji w Gdańskich Zakładach Elektronicznych „Unimor SA”. Był członkiem rad nadzorczych: Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (1994), Fabryki Środków Spożywczych Dr. Oetker (1994), Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych „Unikom” Sp. z o.o. (1997). Od lipca 1997 r. jest na emeryturze.

Był radnym miasta Gdańska pierwszej kadencji (1990–1994) z listy Gdańskich Komitetów Obywatelskich. Między innymi pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej, był członkiem komisji ds. opiniowania wniosków o przydział działek budowlanych oraz członkiem Komisji Polityki Gospodarczej. W okresie od 17 lipca 1990 r. do 12 lipca 1994 r. należał do Zarządu Miasta Gdańska. Obecnie czynnie wspiera Komitet Obrony Demokracji.

W uznaniu zasług otrzymał Medal 100 Lat Polskiej Spółdzielczości Mleczarskiej (1982), a także Odznakę „Zasłużony dla Spółdzielni Mleczarskiej” (1984). Za całokształt aktywności zawodowej został uhonorowany, na mocy uchwały Rady Państwa z 28 maja 1986 r., Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Przez wiele lat jego hobby były podróże samochodowe po kraju i Europie. Obecnie najlepiej wypoczywa, oddając się pracom na działce i w ogrodzie.


→ Powrót do litery S.