TUREK WOJCIECH


Wojciech Turek

Radni Rady Miasta Gdańska 1994 – 1998

Radni Rady Miasta Gdańska 1998 – 2002


 

Wojciech Turek urodził się 22 lutego 1963 r. w Gdańsku. Ojciec Józef, urodzony w Bronicach położonych w województwie lubelskim, był lekarzem medycyny, chirurgiem. Pracował w zawodzie i pełnił funkcje zastępcy ordynatora oraz pełniącego obowiązki ordynatora Oddziału Chirurgii Dorosłych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Matka Eugenia, z domu Nikoniuk, urodziła się w Terebiskach, w województwie lubelskim.

W 2002 r. poślubił Edytę Damszel urodzoną w 1973 r. w Gdańsku. Państwo Turek mają syna Mikołaja (ur. 2003).

W 1987 r. ukończył historię ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Gdańskim. Stopień doktora nauk humanistycznych nadano mu na Uniwersytecie Wrocławskim (2008). W 2016 r. był w trakcie postępowania habilitacyjnego na Uniwersytecie Szczecińskim.

Był członkiem antykomunistycznego Ruchu Młodej Polski (1981–1988), Koalicji Republikańskiej (1991–1992), Partii Konserwatywnej (1992–1994), Koalicji Konserwatywnej (1994) oraz Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (1997–2002). Od 2002 r. jest bezpartyjny.

Drogę zawodową rozpoczął w Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej (1987–1988). Następnie pracował na stanowisku redaktora w tygodniku katolickim „Młoda Polska” (1990–1991). W okresie od 1991 do 1992 r. był dziennikarzem w „Tygodniku Gdańskim” i „Pomeranii”, a także redaktorem czasopisma „Gryf. Gazeta sejmiku samorządowego woj. gdańskiego”. W latach 1992–2008 współpracował z wydawnictwem Exter. Funkcje pełniącego obowiązki dyrektora Oddziału Gdańskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zastępcy dyrektora sprawował w latach 1998–2002. Był także pracownikiem biura senatora Wiesława Chrzanowskiego (1999–2002). Od 2005 do 2011 r. był właścicielem firmy Antykwariat Nicolaus.

W latach 1993–1997 piastował stanowisko dyrektora biura Instytutu Konserwatywnego im. E. Burke’a. Pełnił funkcję redaktora naczelnego dwumiesięcznika chrześcijańsko-narodowego „Sprawa Polska” (1998–2002), a następnie kwartalnika społeczno-kulturalnego „Porta” (2002–2004). Redagował pamiętnik Wojciecha Wasiutyńskiego oraz jego „Dzieła wybrane” (Gdańsk, 1999, 2000). Był członkiem Rady Programowej Radia Gdańsk (1999–2003) oraz Rady Nadzorczej Energi Zakładu Oświetlenia Sp. z o.o. (2006–2008). Od 2015 r. jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Był radnym miasta Gdańska drugiej (1994–1998) i trzeciej (1998–2002) kadencji. Na drugą kadencję został wybrany z listy Zjednoczenia dla Ziemi Gdańskiej, na trzecią z Akcji Wyborczej Solidarność. W czasie pełnienia tej funkcji był m.in. członkiem Komisji ds. Samorządu i Ładu Publicznego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska powołanej do opracowania zasad współpracy międzynarodowej.

W 2001 r. otrzymał Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, w 2016 r. „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2016 r. za książkę „Obóz Narodowy w Gdyni w latach 1920–1939” został uhonorowany Nagrodą Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego w konkursie Najlepsza książka o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji za rok 2015.
→ Powrót do litery T.