PUBLIKACJE

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami
wydanymi przez Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy.

 

Umieszczone tu dzieła podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.


Wydawnictwa mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny –
do celów naukowych i edukacyjnych.


PIONIERZY.
RADA MIASTA GDAŃSKA PIERWSZEJ KADENCJI
(1990 – 1994)

Publikacja opisuje początki i funkcjonowanie lokalnego samorządu gdańskiego w oparciu o zachowany materiał źródłowy, m.in. w postaci protokołów posiedzeń Rady Miasta Gdańska oraz ówczesnych tekstów prasowych. Książka wypełnia dotychczasową lukę badawczą obejmującą kształtowanie się elit politycznych po 1989 roku oraz historię samorządu terytorialnego w Gdańsku.

Autorzy: Sylwia Bykowska, Piotr Paluchowski

Wydawca: Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy

Rok i miejsce wydania: Gdańsk, 2020


RZĄDZĄCY I RZĄDZENI.
Władza i społeczeństwo Gdańska
od średniowiecza po współczesność

Książka,  jest plonem konferencji na temat gdańskiej samorządności w szerokiej perspektywie dziejowej, od średniowiecza, poprzez czasy nowożytne, okres Wolnego Miasta Gdańska, czasów PRL-u, do współczesności. Jest także próbą oceny kondycji naszego samorządu w ostatnim ćwierćwieczu.