Bez kategorii

Od kiedy niższy zus dla małych firm


Od 1 stycznia 2019 roku małe firmy mogą korzystać z niższych składek ZUS. Jest to efekt wprowadzenia przez rząd nowych przepisów, które mają na celu wsparcie mikroprzedsiębiorstw i ułatwienie im dostępu do świadczeń zdrowotnych i emerytalnych. Przepisy te pozwalają małym firmom na obniżenie składek ZUS o 50%, co oznacza, że mogą one zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Niższe składki ZUS dla małych firm to ważny krok w stronę poprawy sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorstw i stanowi istotne wsparcie dla ich rozwoju.

Jak skorzystać z niższego ZUS-u dla małych firm?

Aby skorzystać z niższego ZUS-u dla małych firm, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ponadto, w przypadku osób fizycznych, dochód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć kwoty progowej określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. W 2020 roku kwota ta wynosi 3091,67 zł miesięcznie. Przy spełnieniu tych warunków przedsiębiorca może skorzystać z niższych składek ZUS-u.

Jakie są korzyści z niższego ZUS-u dla małych firm?

Małe firmy mogą skorzystać z niższych stawek składek ZUS, co może przynieść wymierne korzyści. Przede wszystkim, obniżenie stawek składek ZUS pozwala małym firmom zaoszczędzić pieniądze, które mogą być przeznaczone na inwestycje lub rozwój biznesu. Ponadto, niższe składki ZUS oznaczają mniejsze obciążenia podatkowe dla małych firm, co pozwala im lepiej planować i zarządzać swoimi finansami. Niższe składki ZUS także umożliwiają małym firmom większą elastyczność w zatrudnianiu pracowników i tworzeniu nowych miejsc pracy. Wreszcie, niższe stawki składek ZUS mogą pomóc małym firmom w utrzymaniu konkurencyjności na rynku i zwiększeniu ich szanse na sukces.

Jakie są wymagania, aby skorzystać z niższego ZUS-u dla małych firm?

Aby skorzystać z niższego ZUS-u dla małych firm, należy spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim, przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ponadto, przychody z działalności gospodarczej nie mogą przekroczyć kwoty 1 056 800 zł w ciągu roku podatkowego. Przedsiębiorca musi również posiadać ubezpieczenie chorobowe i emerytalne oraz ubezpieczenie rentowe. Ostatnim warunkiem jest to, że pracownicy firmy nie mogą być objęci ubezpieczeniem chorobowym i emerytalnym w innym systemie niż ZUS.

Konkluzja jest taka, że od 1 stycznia 2021 roku małe firmy mogą korzystać z niższych składek ZUS, co pozwoli im na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Jest to ważny krok w kierunku wsparcia małych przedsiębiorstw i umożliwienia im dalszego rozwoju. Niższe składki ZUS są ważnym elementem strategii rządu, mającym na celu wspieranie polskiej gospodarki i przyciąganie nowych inwestorów.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *