Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy

Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy skupiające byłych radnych Miasta Gdańska ma na celu wspomaganie procesów kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz działania
na rzecz rozwoju Gdańska poprzez realizowanie zadań w zakresie popularyzacji tradycji samorządowych, rozwoju świadomości obywatelskiej, kulturalnej i historycznej.

Stowarzyszenie prowadzi też działania na rzecz obrony wolności i praw człowieka.

Kolejnym obszarem zainteresowania Stowarzyszenia jest integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami europejskimi szczególnie
z miastami partnerskimi Gdańska.