Firma

Czym jest RODO i kogo dotyczy?

• Zakładki: 378


RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, to unijne prawo, które weszło w życie 25 maja 2018 roku. Jest to kompleksowy zestaw przepisów mających na celu ochronę danych osobowych obywateli Unii Europejskiej oraz regulację ich przetwarzania. RODO wprowadza szereg zasad i obowiązków, których przestrzeganie jest niezwykle istotne dla wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe. W tym artykule przyjrzymy się bliżej RODO i dowiemy się, kogo ono dotyczy.

Podstawowe pojęcia związane z RODO

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto wyjaśnić kilka podstawowych pojęć związanych z RODO:

  • dane osobowe – to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Mogą to być dane takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny czy adres email.
  • przetwarzanie danych – to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, takie jak zbieranie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, analizowanie, przesyłanie czy usuwanie.
  • administrator danych – to podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Może to być firma, organizacja, urządzenie publiczne lub inny podmiot.
  • osoba, której dane dotyczą – to osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.
  • inspektor ochrony danych (IOD) – to osoba odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem RODO w organizacji lub przedsiębiorstwie.

Kogo dotyczy RODO?

RODO dotyczy praktycznie każdego, kto przetwarza dane osobowe w ramach działalności gospodarczej, administracyjnej, czy też innego rodzaju działalności. Prawo to ma na celu ochronę prywatności i praw jednostek w zakresie przetwarzania ich danych osobowych. Oto kilka głównych grup podmiotów, na które RODO ma wpływ:

1. Firmy i przedsiębiorstwa

Wszystkie firmy, niezależnie od swojej wielkości, muszą przestrzegać przepisów RODO, jeśli przetwarzają dane osobowe. Dotyczy to zarówno dużych korporacji, jak i małych firm rodzinnych.

2. Organizacje non-profit

Organizacje charytatywne, fundacje i inne organizacje non-profit również muszą przestrzegać RODO, jeśli zbierają i przetwarzają dane osobowe swoich członków, darczyńców czy beneficjentów.

3. Urzędy i instytucje publiczne

RODO ma zastosowanie także do urzędów, szkół, szpitali i innych instytucji publicznych. Dane osobowe obywateli przetwarzane przez te instytucje również podlegają ochronie.

4. Strony internetowe i sklepy online

Właściciele stron internetowych i sklepów online zbierają dane od użytkowników, takie jak adresy IP czy adresy email, więc również są zobowiązani do przestrzegania RODO.

5. Radcy prawni

Radcy prawni, tak jak „radca prawny Łódź,” którzy przetwarzają dane swoich klientów, również muszą przestrzegać przepisów RODO. Ochrona danych klientów jest szczególnie istotna w branży prawniczej, gdzie poufność informacji jest kluczowa.

6. Inni profesjonaliści

Lekarze, księgowi, psychoterapeuci i inni profesjonaliści, którzy gromadzą i przetwarzają dane swoich pacjentów lub klientów, również muszą dostosować swoje praktyki do wymogów RODO.

RODO ma na celu ochronę danych osobowych oraz prywatności jednostek. Niezależnie od rodzaju działalności, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przestrzegać tych przepisów. Naruszenie RODO może skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-finansowymi, dlatego ważne jest, aby zrozumieć i dostosować się do jego wymogów. Firmy, które przetwarzają dane osobowe, muszą przestrzegać RODO – pomoc w tym zakresie świadczy radca prawny Łódź.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
151 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *