Finanse

Faktoring – koszt faktoringu bez tajemnic

• Zakładki: 34


Faktoring to coraz bardziej popularna metoda finansowania bieżących wydatków firmy. Dzięki usługom faktoringowym przedsiębiorstwa mogą zabezpieczyć się przed zatorem płatniczym i zapewnić sobie płynność finansową, nawet kiedy istnieje ryzyko niewypłacalności któregoś z kontrahentów. Tak jak każda inna usługa, również faktoring ma swoją cenę. Koszt faktoringu różni się w zależności od oferty konkretnego faktora, rodzaju faktoringu i usług, jakie wybierze firma czy wysokości limitu. Wszystkie dodatkowe koszty faktoringu będą zawarte w umowie, którą firma podpisuje w faktorem. Przeczytaj ten artykuł zanim podpiszesz umowę o faktoring, aby dowiedzieć się, od czego zależy ostateczny koszt faktoringu.

Od czego zależy koszt faktoringu?

Poszukując wsparcia finansowego dla swojej firmy, przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim korzystnej ceny usługi i szybkości wypłat przy zachowaniu minimum formalności. Ale co ma wpływ na ostateczne koszty faktoringu?

  • Wysokość prowizji – firmy faktoringowe stosują prowizję stałą i prowizję zmienną liczoną za każdy dzień finansowania. Zwykle pobierają procent od kwoty faktur – około 1-4% miesięcznie.
  • Limit faktoringowy – wielu faktorów określa, do jakiej kwoty można uzyskać finansowanie, nie każdy z nich przyznaje limit za darmo.
  • Rodzaj faktora – faktor bankowy czy niezależny faktor pozabankowy; jeśli ważne jest szybkie sfinansowanie faktur, lepszym rozwiązaniem może być faktoring pozabankowy.
  • Warunki finansowania – faktorzy często określają warunki skorzystania z finansowania, takie jak np. minimalny czas prowadzenia działalności czy minimalna wysokość kwoty na fakturze.

Podstawowe koszty faktoringu

Podstawowe koszty faktoringu to:

  • prowizja przygotowawcza – opłata za przygotowanie umowy i analizę wiarygodności faktoranta i kontrahentów, zwykle wynosi 0,1%-3%, ale  nie każdy faktor pobiera taką prowizję;
  • prowizja faktoringowa – wartość od kwoty brutto faktury albo wypłaconej zaliczki, zwykle 0,2%-3%;
  • odsetki kapitałowe (wynagrodzenie za korzystanie z kapitału faktora) i odsetki za opóźnienie (w przypadku nieterminowego uregulowania płatności).

Dodatkowe koszty faktoringu

W firmach faktoringowych można spotkać się z innymi, dodatkowymi opłatami – prowizje za gotowość, prowizje za przelew, prowizje za sprawdzenie nowych kontrahentów i inne. Takie dodatkowe koszty zawsze trzeba sprawdzić przed podpisaniem umowy. Ostateczna suma, jaką zapłaci przedsiębiorca, zależy od rodzaju usługi, wartości wierzytelności, kondycji finansowej przedsiębiorstwa i długości okresu finansowania.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą faktoringową AOW Faktoring.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
76 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *