Finanse

Polubowne rozwiązywanie sporów z instytucjami finansowymi

• Zakładki: 24


Spory z bankami, parabankami czy towarzystwami ubezpieczeniowymi stanowią dużą część spraw w sądach cywilnych. Obecnie w sądach przeważają sprawy frankowiczów, którzy unieważniają indeksowane lub denominowane kredyty we frankach. Jednak oprócz tych spraw często procesowanymi są pozwy w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, nieuzasadnionej odmowy udzielenia kredytu, a także zmiany warunków umowy w trakcie jej trwania czy oferty niekorzystnej inwestycji, jaką zaproponował bank. UOKiK w kampanii społecznej „Polub polubowne” namawiało, by w podobnych sprawach w pierwszej kolejności próbować rozstrzygnąć spór pozasądowo. Dowiedz się, jakie są polubowne sposoby rozwiązywania sporów z instytucjami finansowymi.

Polubowne rozwiązywanie sporów z bankiem lub TU

Z usług bankowych korzystamy niemal wszyscy, a spory z bankami, parabankami i TU to powszechny problem, z jakim mierzą się sądy powszechne. Znaczną część z nich można rozstrzygnąć w sposób polubowny, skracając czas, zmniejszając koszty i przy okazji odciążając sądy państwowe. Spory z bankiem rozstrzygają:

  • Rzecznik Finansowy – w przypadku zawarcia ugody, bank lub TU zostaje zobowiązany do wypełnienia jej postanowień; w przypadku braku ugody Rzecznik Finansowy sporządza dokument opisujący całą sprawę, który poszkodowany może wykorzystać w sądzie, koszt wniosku 50 zł (oraz dodatkowe koszty, np. ekspertyzy); czas do 90 dni
  • Sąd Polubowny przy KNF – wartość sporu musi przekraczać 500 zł; koszt 50 zł za mediacje lub 150 zł za uproszczone postępowanie arbitrażowe
  • Bankowy Arbitraż Konsumencki – ta instytucja zajmuje się wyłącznie sporami między konsumentami a bankami; spór nie może być wyższy niż 12 tysięcy złotych lub 20 tysięcy zł w przypadku kredytu hipotecznego; jeśli konsument złoży wniosek do Bankowego Arbitrażu, bank nie może odmówić wzięcia udziału w postępowaniu arbitrażowym; decyzja Arbitrażu Bankowego jest wiążąca dla banku, niezadowolony z wyniku arbitrażu konsument może wnieść sprawę do sądu

Polubowne rozstrzyganie sporów – o czym trzeba pamiętać?

Polubowne rozstrzyganie sporów ma też pewne wady. Udział w mediacjach i arbitrażu (poza sprawami prowadzonymi przez Bankowy Arbitraż Konsumencki) jest dobrowolny dla obu stron. Ponadto ugoda mediacyjna musi zostać zatwierdzona przez sąd powszechny – dopiero jego decyzja nadaje moc prawną ugodzie. Należy również pamiętać, chociaż wnioski, jakie składa się do poszczególnych instytucji są znacznie tańsze, niż złożenie pozwu w sądzie powszechnym, poszkodowany musi liczyć się z dodatkowymi kosztami w związku z koniecznymi ekspertyzami. Zaleca się również, by poszkodowani korzystali z pomocy prawnej – prawnik z kancelarii odszkodowawczej pomoże nam uzyskać jak najlepsze warunki ugody i będzie pilnował, by w ramach mediacji czy arbitrażu nie zostały naruszone nasze prawa konsumenckie. W przypadku braku porozumienia będzie także mógł prowadzić naszą sprawę w sądzie.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
46 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *