Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy

Z bólem i żalem żegnamy
ś.p.

PAWŁA ADAMOWICZA

Działacza opozycji demokratycznej,
Radnego Miasta Gdańska (1990-1998),
Prezydenta Miasta Gdańska przez ponad 20 lat (1998-2019).
Dzięki Jego ciężkiej i twórczej pracy Gdańsk stał się piękną
i nowoczesną europejską metropolią, miastem przyjaznym
i otwartym.

Kochał ludzi, bez względu na status społeczny, wyznanie, kolor skóry.
Zasady etyczne wyniesione z domu rodzinnego przyświecały Mu
w życiu prywatnym i w działalności publicznej.

Był niestrudzony w obronie praw człowieka i praworządności
w Polsce. 
Polityk o wymiarze ogólnopolskim i europejskim.

Rodzinie i Współpracownikom Prezydenta Pawła Adamowicza
składamy najszczersze kondolencje.

Żegnaj Przyjacielu.

Koleżanki i Koledzy
ze Stowarzyszenia Rajcy Gdańscy.

Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy skupiające byłych radnych Miasta Gdańska ma na celu wspomaganie procesów kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz działania na rzecz rozwoju Gdańska poprzez realizowanie zadań w zakresie popularyzacji tradycji samorządowych, rozwoju świadomości obywatelskiej, kulturalnej i historycznej.

Stowarzyszenie prowadzi też działania na rzecz obrony wolności i praw człowieka.

Kolejnym obszarem zainteresowania Stowarzyszenia jest integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami europejskimi szczególnie z miastami partnerskimi Gdańska.