Dulkiewicz Aleksandra


Aleksandra Dulkiewicz

Radni Rady Miasta Gdańska 2010 – 2014

Radni Rady Miasta Gdańska 2014 – 2018


 

Aleksandra Dulkiewicz urodziła się 10 lipca 1979 r. w Gdańsku. Ojciec Zbigniew był ekonomistą oraz urzędnikiem samorządowym. Matka Izabela, z domu Łoś, z wykształcenia ekonomistka, również pracowała jako urzędnik samorządowy. Rodzice byli jednymi z pierwszych sygnatariuszy deklaracji Ruchu Młodej Polski oraz brali czynny udział w Karnawale „Solidarności”.

Ma siostrę Martę (ur. 1981).

W 2008 r. przyszła na świat jej córka Zofia.

Od 1986 do 1994 r. uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku, a od 1994 do 1999 r. uczyła się w gdańskim III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte. Po maturze rozpoczęła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł magistra prawa uzyskała w 2006 r. W latach 2004–2005 studiowała na Wydziale Nauk Prawnych Paris Lodron University w Salsburgu, w Austrii.

W roku 2006 rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jako asystentka prezydenta miasta Pawła Adamowicza, a następnie pełniła funkcję pełnomocnika prezydenta ds. organizacji UEFA Euro 2012. Od 2009 do 2014 r. była zatrudniona w Europejskim Centrum Solidarności, m.in. jako kierownik działu PR i biura prasowego. Od 2014 do 2017 r. pracowała w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego InvestGda, m.in. na stanowisku koordynatora ds. prawnych. Od 30 marca 2017 r. piastuje urząd zastępcy prezydenta miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

Społecznie była członkiem rad nadzorczych: od 2007 r. w spółce Trefl Gdańsk SA, a od 2013 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.

Działając w Stowarzyszeniu Młodych Konserwatystów oraz Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, w 1995 r. pomagała w kampanii prezydenckiej Hanny Gronkiewicz-Waltz. Od 2000 r. współorganizowała cykl dyskusji, konferencji, seminariów i koncertów w ramach Gdańskiego Areopagu.

W 2010 r. kandydowała do Rady Miasta Gdańska z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 2 – Śródmieście, Chełm, Wzgórze Mickiewicza, Ujeścisko–Łostowice, Jasień. Wybrana została na radną szóstej kadencji, podczas której była członkiem Komisji Rewitalizacji oraz wiceprzewodniczącą Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Klubu Radnych PO. W 2014 r. ponownie została wybrana do Rady. Zrezygnowała z mandatu 8 marca 2017 r., ponieważ została wybrana na stanowisko wiceprezydenta Gdańska. W kadencji była przewodniczącą Klubu Radnych PO, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego oraz wiceprzewodniczącą Komisji Strategii i Budżetu.

→ Powrót do litery D.